Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

ben je geïnteresseerd een onroerende goed e kopen in Sicilië?

 are you interested in buying a property in Sicily?


Paolo Ferrigno Property Finder

youw vertrouwde persoon

your trusted person


Ciao!!

mijn naam is Paolo Ferrigno en ik ben een vastgoedzoeker voor regio Sicilië in Italië.

het is mijn taak om uw belangen te behartigen en een vertrouwd persoon te hebben bij het zoeken naar de aankoop van onroerend goed op Sicilië.

Ik woon op Sicilië, in Messina en ik ken het gebied wijd en zijd, ik ken de lokale gebruiken, de dialecten, de manier van zakendoen en de cultuur van de bewoners.

Ik ben bekend met de wet en regelgeving met betrekking tot de aan of verkoop van onroerend goed. Ik maak gebruik van de medewerking van notarissen, advocaten, technici, adviseurs en makelaars.

IK BEN GEEN MAKELAAR EN HEB GEEN MAKELAAR KANTOOR

Bovendien stelt het brede scala aan lokale contacten me in staat om "off-market" eigendommen te bekijken waar u anders misschien nooit van had gehoord. Dit kunnen eigendommen zijn die worden verkocht voordat ze zelfs maar online komen.

HOE WERKT EEN VASTGOEDZOEKER?

Door ervoor te kiezen om met mij samen te werken, maak je een einde aan al die saaie en vermoeiende bezoeken aan ongeschikte panden. U voorkomt dat u 'vreemde' eigendommen tegenkomt met bureaucratische of juridische problemen waardoor u tijd en geld zou verspillen.

Na een kort gesprek open ik een dossier om al uw gegevens in te plaatsen die u mij geeft voor het zoeken naar een woning. Uw budget, welk type woning, grootte, geografische ligging, zoektijden en eventuele aankooptijden.

Op dat moment wordt er een contract opgesteld waarin de rechten en plichten staan ​​van zowel mijn kant als de opdrachtgever die mij opdracht geeft het onderzoek te doen.

Na ondertekening van het contract zal ik onmiddellijk actie ondernemen om de woning van uw wens te zoeken, waarbij ik u constant informeer over de zoekresultaten.

Zodra u de woning heeft gevonden die u bevalt, kan ik u deze ook in mijn aanwezigheid laten bezoeken en kan ik uw bezoek ook verzorgen met reis-, verblijf- en verblijfskosten.

Ciao!!

my name is Paolo Ferrigno and I am a Property Finder for Sicily.

my job is to do your interests and have a trusted person in the search for the purchase of a property in Sicily.

I live in Sicily, in Messina and I know the territory far and wide, I know the local customs, the dialects, the way of doing business and the culture of the residents.

I am familiar with the laws and regulations regarding the purchase or sale of real estate. I avail myself of the collaboration of notaries, lawyers, technicians, consultants and real estate agents.

I AM NOT A REAL ESTATE AGENT AND I DO NOT HAVE A REAL ESTATE AGENCY.

Plus, the wide range of local contacts allows me to view "off-market" properties that you might not otherwise have heard of. These can be properties that are sold before they even come online.

HOW DOES A PROPERTY SEARCH WORK?

By choosing to work with me, you put an end to all those boring and tiring visits to unsuitable properties. You avoid running into "strange" properties with bureaucratic or legal issues that would make you waste time and money.

After a short interview, I open a dossier to put all your data that you will give me for the search for a property. Your budget, what type of property, size, geographic location, search times and possible purchase times.

At this point a contract is stipulated which lists the rights and duties both on my part and on the part of the client who instructs me instead of him to do the research.

After signing the contract, I will immediately take action to search for the property of your desire, constantly informing you about the search results.

Once you have found the property you like, I can also let you visit it in my presence and I can also take care of your visit with travel, accommodation and stay.